Przetargi Urzędu Miejskiego w Bieczu
Poniżej publikowane są wszelkie wymagane przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) dokumenty dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zamówień o wartości szacunkowej mniejszej lub równej 30 tys. euro przeprowadzanych na podstawie Zasad wydatkowania środków finansowych w Gminie Biecz dla zamówień (zadań), do których nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy, wprowadzonych ZARZĄDZENIEM NR 787/2014 BURMISTRZA BIECZA z dnia 16 kwietnia 2014 roku.
Plan zamówień publicznych 2018
  Przetargi
 Aktualne
 Zakończone
   Data ogłoszenia: 2018-03-15 / Termin składania ofert: 2018-03-23
 Pelnienie funkcji moderatora w ramach projektu obejmujacego poglebione konsultacje spoleczne Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Biecz
   Data ogłoszenia: 2018-03-12 / Termin składania ofert: 2018-03-22
 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnosci Zamawiajacego