Przetargi Urzędu Miejskiego w Bieczu
Poniżej publikowane są wszelkie wymagane przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) dokumenty dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zamówień o wartości szacunkowej mniejszej lub równej 30 tys. euro przeprowadzanych na podstawie Zasad wydatkowania środków finansowych w Gminie Biecz dla zamówień (zadań), do których nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy, wprowadzonych ZARZĄDZENIEM NR 787/2014 BURMISTRZA BIECZA z dnia 16 kwietnia 2014 roku.
  Przetargi
 Aktualne
 Zakończone
   Data ogłoszenia: 2016-07-27 / Termin składania ofert: 2016-08-11
 Prace budowlano-remontowe w Remizie OSP Korczyna wraz z termomodernizacja budynku
   Data ogłoszenia: 2016-07-27 / Termin składania ofert: 2016-08-11
 Rozbudowa istniej?cego przedszkola w Bieczu o cz??? ??obkow? z dwoma oddzia?ami i niezb?dnym zapleczem oraz ca?orocznym krytym placem zabaw – bawialni? w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dzie?mi do 3 lat MALUCH – e
   Data ogłoszenia: 2016-07-27 / Termin składania ofert: 2016-08-05
 Rozbudowa istniejacego przedszkola w Bieczu o czesc zlobkowa - dostawa wyposazenia zlobka
   Data ogłoszenia: 2016-07-18 / Termin składania ofert: 2016-08-02
 Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach w gminie Biecz